De NBB Basketball Academy Rotterdam en UBALL gaan met ingang van dit seizoen samenwerken op het gebied van talentherkenning. Dat hebben beide opleidingsprogramma’s na verschillende constructieve gesprekken besloten.

De Nederlandse Basketball Bond heeft eerder dit jaar een nieuwe visie op talentherkenning en talentontwikkeling gelanceerd, die voortvloeit uit het Meerjarenbeleidsplan 2017+. Daarbij zijn in nauw overleg met sportkoepel NOC*NSF verspreid over het land vijf basketbalacademies benoemd, die samen met de overige academies in het land het fundament onder het Talenthuis vormen. Een van die vijf is de NBB Basketball Academy Rotterdam.

De NBB Basketball Academy Rotterdam is een onafhankelijk opleidingsinstituut voor basketbaltalenten, waarbij spelers en speelsters blijven spelen bij hun eigen club. De Academy, die zicht vooral richt op talenten uit de regio Zuid-Holland en Zuid- en Midden-Nederland, is tot stand gekomen vanuit een samenwerking tussen de NBB, Thorbecke (Topsport Talentschool), Rotterdam Topsport, Topsport Centrum Rotterdam, FysioHolland en InVorm.

UBALL bestaat al elf jaar en voorziet in talentontwikkeling (vijftien uur per week intensieve training en mentale ontwikkeling) in combinatie met school voor basketbaltalenten vanaf elf jaar. Vanaf november worden op initiatief van de NBB Basketball Academy Rotterdam en de NBB talentherkenningsdagen georganiseerd. In de nieuwe samenwerking gaat UBALL deze dagen samen met de NBB Basketball Academy Rotterdam verzorgen voor de regio Utrecht.

Beide opleidingsprogramma’s zijn blij om met deze samenwerking op het gebied van talentherkenning en -ontwikkeling een bijdrage aan het basketball in Nederland te kunnen leveren en het enthousiasme voor de sport te stimuleren. De NBB Basketball Academy Rotterdam en UBALL doen dit graag samen met de verenigingen en betrokken vrijwilligers.

Voor meer informatie over talentherkenningsdagen van de NBB Basketball Academy Rotterdam kun je terecht op www.basketballacademyrotterdam.nl. Ga voor meer informatie over het opleidingsprogramma van UBALL naar www.uball.nl.