Topsport op Thorbecke Lyceum:
De begeleiding van de Basketball Academy Rotterdam vindt grotendeels plaats óp school. Wij vinden namelijk dat Topsport op jonge leeftijd niet zonder een omgeving kan, die daar de tijd én ruimte voor kan faciliteren. Als je geselecteerd wordt voor ons talentenprogramma kan je in aanmerking komen voor een talentstatus (belofte) van de NBB. Dit kan alleen als je jezelf laat begeleiden door de Basketball Academy Rotterdam én je onderwijs volgt op het Thorbecke Lyceum. Dit is een officiële Topsport Talent School. Door een belofte status krijg je extra tijd van school om te trainen tijdens schooluren. Op het Thorbecke heb je dan ook “Les-vrije uren” waarin de begeleiding/training kan plaats vinden. Op Thorbecke is er dan ook voor de statussporters een mogelijkheid om op Maandag, Dinsdag, Donderdag én Vrijdag geen les te volgen vóór 11 uur en ná 15 uur, dit zijn dan ook de momenten dat de trainingen en begeleidingsmomenten kunnen worden ingepland. Woensdag is een dag waarop géén les-vrije blokken zijn gereserveerd. Op deze dag moet je dus volledig op school richten.

Wanneer heb je recht op een LOOT Status?
De LOOT status vraagt de technische hoofdtrainer van de Basketball Academy Rotterdam aan bij de Nederlandse Basketbal Bond (NBB). Als wij vinden dat je over voldoende (fysiek) talent én mentaliteit beschikt, dan nodigen we je uit voor het talentenprogramma wat dus grotendeels op school zal plaatsvinden. Maak je hier gebruik vanen schrijf je je in bij het Thorbecke? dan melden wij je aan bij de NBB, en de NBB zet vervolgens jou naam op een lijst van het NOC NSF. De LOOT coordinator op school heeft ook inzage op deze lijst. Staat jou naam op de lijst? Dán kan de school jou de faciliteiten bieden om op het hoogste niveau te sporten.

Dus ik kan dan lekker achterover leunen en alles wordt voor me geregeld??
NEEN! De school biedt je voorzieningen en faciliteiten, maar als topsporter verwachten wij van jou dat jij zelf je zaakjes regelt goed regelt. Je bent zelf verantwoordelijk voor je leerproces, zowel op school als op het basketbalveld. Ja, er is veel mogelijk, maar je blijft zelf verantwoordelijk voor het verzetten van toetsen, vragen van verlof, of het inhalen van lessen. De coördinator van de opleiding en de coördinator van school proberen samen in regelmatig overleg alles zo goed mogelijk voor jullie te regelen.

Welke statussen zijn er allemaal?
Er zijn voor de leeftijdscategorieën binnen de Basketball Academy’s 2 belangrijke statussen te onderscheiden:
– Beloftestatus: Dit is een status voor U15 sporters (onderbouw), en bieden je de mogelijkheid om je te concentreren en te werken naar een selectie voor het NT U16. Dit is een status die je krijgt als je geselecteerd wordt voor de Basketball Academy Rotterdam en school volgt op Thorbecke Lyceum.
– Nationaal Talent Status: Dit is een status die je alleen nog krijgt als je in een (voor)selectie speelt van het NT U16/U18.

Er zijn dus aanzienlijk minder NT statussen te verdelen dan Belofte statussen. Dat houdt niet altijd in dat je de faciliteiten en voorzieningen kwijt raakt als je je status kwijt raakt. Meer informatie over het verliezen van je status, krijg je bij de LOOT coordinator op school.