Het schooljaar 2017-2018 gebruiken wij om op te bouwen naar een “full time” trainingsprogramma waarbij er, voor zover de belastbaarheid van de individuele speler dat toelaat, meer/gericht getraind kan worden. Getracht wordt in een optimale trainingssituatie te voorzien, waarbij we werken naar een nauwkeurig samengesteld progressief trainingsprogramma vanaf instroom (U12/U13, kinderen komen uit breedtesportsituatie, 1-3 uur trainen per week) tot uitstroom (CTO-niveau 16-20 uur per week training).

Het wekelijkse trainingsprogramma wordt in seizoen 17/18 gefaseerd opgebouwd. Vanaf 1 december 2017 starten we met één wekelijkse centrale training donderdag in het topsportcentrum Rotterdam, van 17.30-19.00 uur, voor alle kansrijke basketball(st)ers van U15 categorie. De basketball(st)ers van Thorbecke Lyceum die nu een LOOTstatus hebben, starten met een pilot-programma vanaf 1 december. Zij krijgen elke donderdagochtend een fysieke én hoogwaardig basketballspecifieke training aangeboden:

Dag: Tijd: Locatie: Trainers: 
Donderdag Ochtend 08.45 – 09.30 Fysiek Thorbecke A. Lukic – F. Vermeulen
Ochtend 09.45 – 11.00 Basketbal Thorbecke A. Lukic – F. Vermeulen
Donderdag Middag 17.30 – 19.00 Basketbal TSC F. Vermeulen – V. v Sliedregt

Het is onze ambitie om per 1 februari  2018 te gaan starten met een 2e centrale middagtraining in de week. Per ingang van september 2018 verwachten wij een full time programma te hebben gerealiseerd met ochtend en middagtrainingen.

Alle kansrijke gemotiveerde basketballers uit de U13-U14-U15 talentherkenningsdagen kunnen dan instromen in het full time school programma van Thorbecke, terwijl zij kunnen blijven spelen bij hun eigen club.