Kosten en contributie ’20-’21

Basketball Academy Rotterdam probeert de kosten voor ouders en spelers zo laag mogelijk te houden door efficient te werken en budgettair scherp te calculeren.

Wij hebben het komende seizoen ingedeeld in 3 perioden :

1e periode : oktober, november,december

2e periode : januari, februari, maart

3e periode : april, mei , juni 

 

De kosten voor het seizoen 2020 -2021 zijn vastgesteld op:

Mannen    € 90 per periode van 3 maanden.
Vrouwen  € 90 per periode van 3 maanden.

De contributie dient vòòr de periodestart te zijn overgemaakt op rekeningnummer NL 53 RABO 0150478887                                                       o.v.v. 1e, 2e, of 3e periode, naam vd speler/speelster                                      t.n.v. stichting Rotterdam Ondersteuning Basketball.

Mededeling betreffende de contributie afgelopen seizoen 2019-2020:

Door het coronavirus en daardoor de onmogelijkheid om met de groepen U14, U16 mannen & U16 vrouwen de laatste periode te kunnen trainen, hebben wij als bestuur besloten de contributie voor de 3e periode seizoen 2019 -2020 niet in rekening te brengen. Alle ouders zijn daarvan middels een email en via de WhatsApp oudergroep op de hoogte gesteld.

 

BAR logo