Rotterdam Topsport

Rotterdam topsport

Goed georganiseerde evenementen en Rotterdamse topsportprestaties versterken het gevoel van trots van Rotterdammers op hun stad. Ze maken de stad aantrekkelijker voor bezoekers, bedrijven en nieuwe bewoners. Tijdens zulke sportevenementen gaan beelden van de stad en van ‘onze’ topsporters de wereld over. Ze zetten de stad letterlijk in de spotlights. Sportevenementen brengen bovendien grote aantallen Rotterdammers op de been en trekken een internationaal publiek naar de stad. De sport draagt zo bij aan de levendigheid en aan de economische winst.

In 1990 werd Rotterdam Topsport in het leven geroepen om Rotterdam nog nadrukkelijker te positioneren als toonaangevende sportstad. Een vooruitstrevende zet. De stad werd direct voorloper in stedelijk topsportbeleid en is dat altijd gebleven.
 
Rotterdam Topsport richt zich sindsdien op het verwerven en organiseren van topsportevenementen, het ondersteunen van topsportverenigingen, het laten realiseren van topsportaccommodaties en talentencentra en het creëren van de beste omstandigheden voor talenten om te kunnen presteren. Onze ondersteuning verhoogt de medaillekansen van sporters, terwijl tegelijkertijd het imago van de stad wordt versterkt.
 
Rotterdam Topsport maakt nadrukkelijk keuzes voor bepaalde sporten en evenementen die aansluiten bij het DNA van Rotterdam. Werelds, grensverleggend en no-nonsense, dat is Rotterdam en dat is Rotterdam Topsport. 

GOALS

Topsport in het DNA
Topsporters en Rotterdam Topsport beschikken over hetzelfde DNA. Een topsporter innoveert, is hoog gemotiveerd, wil alles uit zichzelf halen en heeft er alles voor over om op het podium te komen. Hij of zij wil kortweg de beste zijn. Diezelfde passie stroomt bij Rotterdam Topsport door het bloed. Rotterdam Topsport wil een optimaal klimaat creëren voor de topsporters, de talenten en de topsportverenigingen. De missie van Rotterdam Topsport is het positioneren van Rotterdam, zowel nationaal als internationaal, als dé toonaangevende topsportstad van Nederland.

Topsportevenementen
Acquisitie, begeleiding en ondersteuning van topsportevenementen, met als doel het creëren van een zo optimaal mogelijke promotionele, maatschappelijke en economische spin-off voor de betreffende tak van sport en de stad Rotterdam. 

Vijftien procent van de nationaal geselecteerde sporters in sporten waar Rotterdam een talentencentrum voor huisvest (basketbal, boksen, volleybal, atletiek, judo, roeien en honkbal) moet uit de stadsregio Rotterdam komen. Voor de topsportverenigingen is de ambitie om minimaal vijf Rotterdamse topsportverenigingen op het hoogst landelijke niveau actief te hebben. Minimaal vijftig procent van deze groep verenigingen moet bij de beste vijf van Nederland behoren. Rotterdam Topsport zet zich daarom in voor een zo optimaal mogelijke (top)sportinfrastructuur.

Partnerships bedrijfsleven
De doelstelling van Rotterdam Topsport is om minimaal dertig procent van haar inkomsten uit sponsorgelden te genereren. De uitdaging is om op pro-actieve wijze de topsport te integreren bij sponsors, ze maatwerk te leveren en meer businessmogelijkheden voor hen te creëren. Rotterdam Topsport wil een heldere visie ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen vertalen naar en voor het bedrijfsleven. 

Marketing en communicatie
Rotterdam Topsport lanceert een integrale marketing- en communicatiestrategie, waarmee we in afstemming met onze Rotterdamse partners in de sport- en marketingbranche gezamenlijk de sportpassie versterken. De middelen van Rotterdam Topsport worden ingezet om evenementen op innovatieve en grensverleggende wijze onder de aandacht te brengen, en daarmee een bijdrage leveren aan de citymarketing van de stad.

De medewerkers van Rotterdam Topsport
Het team van Rotterdam Topsport bestaat uit 12 medewerkers, ieder met een eigen specialisme maar allen met passie voor de sport en de stad! 


BAR logo