Trainingsprogramma

Spelers verbonden aan LOOTschool Thorbecke Topsportcollege hebben extra trainingsfaciliteiten vanwege hun verkregen beloftestatus, afgegeven door het NOC*NSF.

Zij trainen elke dinsdag- en donderdagochtend onder schooltijd van 9.30 -11.00 uur onder leiding van Aleksandar Lukic, gymnastiekdocent op Thorbecke Topsport en tevens trainer/coach van BAR.

Vanwege de clubonafhankelijkheid van BAR volgen onze spelers & speelsters naast de BAR trainingen, de reguliere trainingen bij hun eigen club. BAR trainingen hebben een andere insteek en zijn erop gericht om de speler c.q. speelster op een hoger niveau te brengen. In overleg met de clubs uit de regio wordt daarom getracht in samenspraak een zo passend mogelijk trainingsschema samen te stellen.

Het accent van de trainingen bij de Academy ligt op:
1. De fundamentals
2. De schottrainingen
3. Spelinzicht

bar_drive_latife

Het algemene doel is om talenten extra trainingsfaciliteiten te bieden waardoor ze zover mogelijk komen in hun basketbalontwikkeling; het specifieke doel is de talenten te laten doorstromen naar de OLA – Orange Lions Academy en naar de Nationale (jeugd)Teams.

BAR kent drie groepen:  MU14, MU16 & VU16. Alle deelnemers spelen, zoals eerder gezegd, competitie bij de eigen vereniging.

 

BAR logo